Pemaksaan Aborsi

  • 17 Nov, 2020
  • Anonim
  • 4121 Views

Saya telah menjalin hubungan toxic selama kurang lebih 3 tahun. Hubungan yang didasari oleh hawa nafsu kuat sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mengontrol naluri seksual hingga terjadi kehamilan yang tidak diiinginkan. Kesiapan psikis dan ekonomi yang belum cukup kuat akhirnya timbul pemaksaan aborsi terhadap janin yang dikandung sebanyak empat kali! Saya sangat trauma dan merasa hancur harga diri saya sebagai kaum perempuan.